האישה האחרת -מתן בסתר.

זה היה בדיוק לפני שנה, השמיים נפתחו בשבילה, המלאכים שרו ,העולם החזיר לה תמורה, כך הדבר היה: היא ספרה את המזומן  שבידה בדיוק מרבי , היו בכיסה 1327 שקלים ועוד כמה אגורות, היא תכננה כבר איך להוציא את כספה כך שהאוכל יספיק לכל החגים שעומדים למולה. הייתה לה תוכנית מפורטת, תפריט ורשימת קניות, היא ידעה שחסר לה…