מה אתה אוטיסט??? 

מה יש לו אוטיזם??? אבל הוא נראה רגיל!!!  תראו בדרך כלל אנחנו משאירים את הקרניים הזנב והעין השלישית בבית כדי שאנשים לא יבהלו אבל כן יש לו אוטיזם. אתם מבינים יש קשת רחבה של אוטיזם, יש כל מיני סוגי תפקוד, ואולי לא תאמינו אבל בינכם, במשפחתם , בשכניכם, בין עמיתים שלכם בעבודה סביר שיש מישהו…